Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.harlequinchocolates online csokibolt (webáruház) szolgáltatója:

Név: “HARLEQUIN CHOCOLATES”, Fölföldi Krisztina e.v. (későbbiekben: HARLEQUIN CHOCOLATES)

Székhely: 1039, Budapest, Hunyadi utca 44.

Szerződés nyelve: magyar

 

Elérhetőségek:

Telefon: +36 20 586 8575

Email: hello (“kukac”) harlequinchocolates.hu

Adószám: 57991386-1-41

Nyilvántartási szám: 56660171

Statisztikai számjel: 57991386-1082-231-01 

NÉBIH FELIR azonosító szám: AB3401548

A webshopszolgáltató elérhetőségei: Shopify International Limited,  c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland. A webhelyszolgáltató jogi dokumentumai: https://www.shopify.com/legal, a Shopify adatkezelése: https://www.shopify.com/legal/privacy 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója szeretnél lenni a webáruházunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF). Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos észrevételeid az info@harlequinchocolates.hu email címen írásban jelezheted. A webáruházban nyújtott szolgáltatásaink igénybevételére, csak az ÁSZF elfogadását és előzetes regisztrációt követően van mód.

A Vásárló a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF- ben foglaltakat. Az ÁSZF elfogadásával a rögzítésre került szerződési feltételeket magadra nézve kötelező erejűnek ismered el, esetleges kérdéseid, észrevételeid a szerződési kikötések elfogadását megelőzően jelezd felénk.

Kínálatunkban különlegesen finom és tetszetős kézműves bonbonokat, csokoládés termékeket és különböző díszcsomagolású prémium csokoládés termékeket találhatsz. A weboldalon emellett szezonális termékek is megjelennek. Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól a kézműves jellegük és a termékek egyedisége folytán, így bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek. 

 Szerzői jogok

A HARLEQUIN CHOCOLATES webáruházának, arculatának, vizuális megjelenésének része, egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek között valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbítás, közzé - vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatala - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlapon rendeltetésszerű használatával járó megjelenítése, az ehhez szükséges ideiglenes többszörösen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.harlequinchocolates.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybe vétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 Távollevők között létrejövő szerződés

A szerződés tárgya a HARLEQUIN CHOCOLATES internetes áruházában található és megvásárolható valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, részletes jellemzőit, különös tekintettel a termék vételárára az árucikkhez tartozó konkrét hivatkozási oldalra kattintva ismerheted meg. Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhetsz a megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheted egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretnél kapni a termékről, akkor kattints a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szükséged (vagy allergen információkat egyeztetnél), úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon vedd fel a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A megrendelés elküldésével és annak a HARLEQUIN CHOCOLATES-től történő emailes visszaigazolásával a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet alapján a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés jön létre a “HARLEQUIN CHOCOLATES”, Fölföldi Krisztina e.v. 1039, Budapest, Hunyadi utca 44. (adószám: 57991386-1-41) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint. A honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Szállító köteles posta vagy futárszolgálat útján a Vevő által kiválasztott termék(ek)et a Vevő által a rendelés folyamán megadott szállítási címre eljuttatni, illetve amennyiben a Vevő ezen igényét a megrendelés során jelezte -a személyes átvétel lehetőségét biztosítani. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállított termék(ek)et átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben utánvétes fizetési módot választott a rendelési folyamat során.

 Elállási jog gyakorlása

A Vásárló a szerződéstől 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

A fogyasztó elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 5. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási jogát

 1. a) a 45/2014. Kormányrendeletben 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 2. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállásra vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Vásárló a határidő utolsó napján nyilatkozatát postára adja. Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 

A Szállító a Vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Szállító mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szállító vállalta e költség viselését.

Kivételek az elállási jog gyakorlása alól

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállásra való jogát.

Fentiek értelmében Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a terméket Szállító kifejezetten a Vevő utasításainak megfelelően, egyedi rendelés alapján állította össze.

Abban az esetben azonban, ha a Vevő a Szállító által már elkészített kreációk közül választja ki a terméket, úgy a Vevő jogosult a fent már részletezettek szerint 14, azaz tizennégy napon belül elállási jogát gyakorolni. Ha a Szállító által előre elkészített csokoládé csomagolását a Vevő felbontotta, úgy tekintettel arra, hogy a termék további felhasználása, vagy értékesítése termék természeténél fogva nem lehetséges - a Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja.

Az esetleges vásárlói panaszok, vagy a Vevő általi gyakorolt elállási jog alkalmával termék és csomagolásának hiánytalanságát és sérülésmentességét a Szállító minden esetben megvizsgálja.

A Vásárló köteles a csomag visszaküldésével kapcsolatos költségeket megfizetni, a Szállítónak nem áll módjában utánvétes csomagot átvenni. A megvásárolt, hiánytalanul és sérülésmentesen visszajuttatott, ugyanakkor nem a Vásárló egyedi rendelése alapján összeállításra került termék vételárát az elállást követő legkésőbb 14 napon belül Szállító megtéríti Vásárló részére.

 Fogyasztói kifogások kezelése

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a HARLEQUIN CHOCOLATES feltüntetett elérhetőségein terjesztheti elő. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet - amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - veszi fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

- panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
- vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, micro-, kis- és középvállalkozás is, aki árút vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az árúval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Termék és kellékszavatosság

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a jogszabályban előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben. 

 Szavatosság

A szavatossági igények érvényesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

 A webáruház böngészése

A HARLEQUIN CHOCOLATES weboldalán regisztráció nélkül is böngészhetsz. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, azaz az ÁFÁ-t tartalmazzák és magyar forintban (HUF) értendők, vásárlás csak regisztráció után lehetséges. A Szállító garantálja, hogy a termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban, tehát a Megrendelő azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Minden megrendelést a megrendelést követő 48 órán belül a megadott e-mail címére küldünk Neked egy visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelésed adatait. Amennyiben nem kapsz ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 14-18 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az ezen idő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott rendelést követően a csokoládé elkészítése a lehető legrövidebb időn belül összekészítjük és maximum 6 munkanapon belül szállításra indítjuk. Készlettel kapcsolatban (különösen nagy mennyiségű rendelés esetén) telefonon is érdeklődhetsz a megadott telefonszámunkon.

A vásárlás menete

Regisztráció

Ahhoz, hogy HARLEQUIN CHOCOLATES csokoládé termékeket vásárolj, regisztrálhatsz az oldalon. A “Regisztráció” feliratra kattintva, a megjelenő regisztrációs ablakban kell megadnod a valós adataid. A jelszó a későbbi bejelentkezésekhez szükséges titkos azonosító. A jelszó nem tartalmazhat ékezeteket, minimális hossza 6 karakter. Ez lehet bármilyen betű vagy szám. Ha elfelejtetted a jelszavad, kérésére elküldjük e-mailben.

Vásárlás az Webáruházban

Ha a kiválasztott feltétekkel a terméket szeretnéd megvásárolni a „Kosárba” gombra kattintva teheted meg, majd a későbbiekben a megjelenő képernyőn beállíthatod a kívánt mennyiséget.

A kosár tartalma és megrendelés véglegesítése
A kosár tartalma mindig megjelenik, miután árut raktál bele. A kosár tartalma ablakban minden kiválasztott termék és az aktuális végösszeg nyomon követhető. Ez bármikor tetszés szerint módosítható, törölhető. Egy tétel törléséhez kattints a Kosár tartalma ablakban, a termék képe előtti „x” gombra. Ha befejezted az áruk összeválogatását, a “Megrendelés” gomb megnyomásával léphetsz tovább. A továbblépés előtt még el kell fogadnod a Szállító Általános Szerződési Feltételeit. A megjelenő új ablakban ellenőrizd, és ha szükséges módosítsd az adataid, majd a Megrendelés gombra kattintva véglegesítsd a megrendelésed. A kosár tartalmának a módosítása esetén a szállítási költség újraszámítása is megtörténhet. A kézbesítés szempontjából fontos, hogy működő emailcímet és olyan – lehetőleg mobil – telefonszámot adj meg, amin napközben is el tudunk érni. A megrendelésed részleteiről emailben értesít majd a szállító.

 Termékek ára

A honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítási költséget. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is.

A rendelés elfogadása

A rendelés beérkezéséről és elfogadásáról a rendszer automatikus e-mailt küld Neked. Ha bármilyen probléma merül fel a megrendelt termékekkel kapcsolatban, vagy az egyébként szükségessé válik, a megadott telefonszámon fogunk keresni.

A termékek szállítási módja

Csomagjainkat a Packet Trans (GLS) futárszolgálat segítségével szállítjuk ki. Garanciát csak a termékgyártásából eredő sérülésekre, állagromlásra vállalunk a csokoládét illetően. A helytelen tárolásból, szállításból eredő állagváltozás, törés, olvadás a vevő felelőssége.

Házhozszállítási költség

A belföldi csomagolási és szállítási költség árai előreutalás (banki előreutalás vagy Simple Pay fizetés) esetén:

 • 20 000 Ft értékű megrendelés alatt: 1800 Ft
 • 20 000 Ft értékű megrendelés felett: INGYENES

  A fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, és csak Magyarországon történő kiszállítás esetén érvényesek. Külföldi szállítás esetén pontos cím ismeretében tudunk árajánlatot adni, ezzel kapcsolatban keress minket az info@harlequinchocolates.hu e-mail címen.

  Csomagolási költség

  A termékeket megfelelő méretű karton dobozba csomagoljuk. Ezért külön költséget nem számítunk fel.

  Túlsúlyos csomag

  Amennyiben 20kg feletti összsúlyú csomagot rendelsz, azt kénytelenek leszünk több dobozba csomagolni, egy csomag tartalma nem lehet ennél a tömegnél magasabb.

  Szállítási határidők

  A rendelést követően a termék elkészítése a lehető legrövidebb időn belül, de maximum hat munkanapon belül elkezdődik. A megrendeléstől számítottan a csokoládék kézhezvétele előreláthatóan max. 8 munkanapon belül várható. Amennyiben ez bármilyen oknál fogva nem megoldható, felvesszük Veled a kapcsolatot a megadott telefonszámon vagy e-mailben és tájékoztaunk a lehetőségekről.

  Fizetési mód

  A HARLEQUIN CHOCOLATES webáruházában többféle fizetési mód közül választhat.

  1) Banki átutalás: kérlek adj meg egy azonosítót, hogy könnyen beazonosítsuk a fizetést

  2,) Bankkártyás fizetés a weboldalon: Biztonságos fizetési lehetőséget kínálunk a weboldalunkon. Ezt az opciót választva a bankkártyája számát kell megadnia, és annak lejárati határidejét, ezután követve az utasításokat, vásárolhat bankkártyájával.

  3) Helyszíni készpénzes fizetés egyeztetett időpontban a manufaktúra címén 

  Szállítással kapcsolatos információk

  A postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jelezned kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

  A reklamáció menete

  Amennyiben a vásárlás során bármilyen panaszod merül fel, úgy azt kérjük jelezd mihamarabb e-mailben az info@harlequinchocolates.hu címen. A reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 8 napon belül választ adunk, indokolt esetben a terméket cseréljük. Ha ezen az úton nem sikerül a panaszod rendezni, fordulj a fent említett felügyeleti szerveinkhez.

   

  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. november 25.